หน้าแรก  :  การบริการ  :  เกี่ยวกับบริษัท  :  ติดต่อบริษัท  :  วิธีชำระเงิน  :  ผลงานของเรา
วิธีชำระเงิน
31-05-2016 Views: 4061
1) ชำระที่สำนักงานบริษัท ฯ
** รับเงินสด, บัตรเครดิต **
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์ คอมพิว จำกัด
ที่อยู่ 20/87 ซอยเลียบคลองสอง 27 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2915-8435, 08-1582-4797
โทรสาร : 0-2915-8435

2) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี " บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์ คอมพิว จำกัด "
: ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ถ.เลียบคลองสอง เลขที่บัญชี : 276-2-02470-8
: ธ. กสิกรไทย สาขาย่อยโชคชัย 4 เลขที่บัญชี : 721-2-19283-4

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณา Fax.ใบนำฝากเงิน (Pay in/Deposit Slip) มายัง 0-2915-8435
หรือ ส่งไฟล์สำเนาใบนำฝากเงิน อีเมล์ : sales@wrcompute.com

3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย " บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์ คอมพิว จำกัด "
(โดยระบุวันที่และส่งไปรษณีย์ ก่อนครบกำหนดชำระเงิน)
พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
นำส่ง ถึงฝ่ายบัญชีและการเงินดังที่อยู่ซึ่งระบุด้านบน

หมายเหตุ
1) ลูกค้านิติบุคคล / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้ามีหักภาษีIณ ที่จ่าย โปรดระบุดังนี้
ชื่อ - ที่อยู่
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์ คอมพิว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 20/87 ซอยเลียบคลองสอง 27 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 309 0632
2) ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หลังจากรับชำระเงินแล้ว ภายใน 7 วันทำการ
3) กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ บริษัท ฯ ได้รับเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)                          

หน้าแรก  : การบริการ  : เกี่ยวกับบริษัท  : ติดต่อบริษัท  : วิธีชำระเงิน  : ผลงานของเรา
Copyright©2019   www.wrcompute.com    E-mail :