W.R Compute Co.,Ltd.

Call Us Now 081-822 6249

NETWORK SYSTEM

ดูแลและวางระบบเครือข่าย
ปัจจุบันระบบ Network ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกองค์กร หากมีความผิดพลาด ระหว่างเชื่อมโยงองค์กร อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เราคำนึงถึงความต้องการ ของแต่ละองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้ประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวางระบบใหม่ทั้งองค์กร, เพิ่มการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดผ่าน Internet, ระบบรักษาความปลอดภัย เพียงแค่ท่านบอกความต้องการกับเรา เรายินดีคัดสรรทางเลือกที่ดีทีสุดให้กับท่าน โดย...
.: ท่านได้รับสิ่งที่ต้องการ ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย
.: หากของเดิมยังใช้งานได้ เรานำมาปรับใช้งานร่วมกัน
.: ให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตรวจซ่อม-บำรุงรักษารายปี (ลูกค้าผู้ประกอบกิจการบริษัท/ห้าง/ร้าน)
ทางริษัทฯ ยินดีแนะนำการบริการตรวจซ่อม-บำรุงรักษาเหมาจ่ายรายปี System Network และ Security
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-822 6249